marek@byggon.se 072 042 72 31
andreas@byggon.se 070 310 22 13

Välkommen till BYGGON AB

Byggon AB utför alla typer av schakt och markarbeten, så som grävning för grunder, va-anläggningar, grundisolering, tomtplanering, plattläggning, stensättning, murar, trappor, ute- och lekplatser. Vi vänder oss till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner inom Stockholm med omnejd.

 

Schakt

Anläggning

Bygg

Kvalité